facebook
twitter

Leasing

Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania pozwala na poprawę bieżącej płynności finansowej lub na podjęcie decyzji o zainwestowaniu np. w nowe technologie. Taką możliwość zapewnia leasing, który polega na nabyciu przez finansującego rzeczy od zbywcy dla korzystającego, który jest zobowiązany do ratalnej spłaty finansującego za możliwość używania przedmiotu na jaki jest zawarta umowa leasingowa. Mogą to być środki trwałe (samochód, flota, maszyna, nieruchomość komercyjna, sprzęt komputerowy itp.) oraz wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Z leasingu mogą korzystać praktycznie wszyscy prowadzący działalność gosdarczą bez względu na formę, ale dla osób z kartą podatkową lub ryczałtem nie jest szczególnie zalecany.

Rodzaje leasingu:

Dany rodzaj leasingu wiąże się z innymi korzyściami finansowymi, dlatego tak istotne jest dopasowanie indywidualnej sytuacji finansowej Klienta do odpowiedniego typu leasingu, aby było ono jak najkorzystniejsze dla potrzeb i możliwości Klienta.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. leasing na:

Produkty dostosowujemy do wymogów danej firmy, ponieważ zdajemy sobie sprawą 
z konieczności szybkiej reakcji na bieżące wydarzenia.